Największym brytyjskim ekskluzywne auto recykler cat

Kontakt telefoniczny +44 (0)1793 828283

[email protected]

Na czym polega nasza działalność

Podstawą naszej działalności jest skup zużytych katalizatorów samochodowych pochodzących z różnych źródeł, takich jak firmy zarządzające flotami pojazdów, producenci pojazdów, konserwatorzy pojazdów, stacje demontażu pojazdów, kolekcjonerzy, firmy zarządzające odpadami, zakłady upoważnione do przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. authorised treatment facility, ATF) oraz klienci indywidualni.

Podstawą naszej działalności jest skup zużytych katalizatorów samochodowych pochodzących z różnych źródeł, takich jak firmy zarządzające flotami pojazdów, producenci pojazdów, konserwatorzy pojazdów, stacje demontażu pojazdów, kolekcjonerzy, firmy zarządzające odpadami, zakłady upoważnione do przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. authorised treatment facility, ATF) oraz klienci indywidualni.

Branżę odzyskiwania platyny z katalizatorów samochodowych można uznać za kolejny typ kopalni platyny, o rozmiarach porównywalnych do największych kopalń, takich jak Impala, Anglo Plants czy Lonmin i tonażu równoważnym z roczną produkcją Rosji, która jest drugim co do wielkości producentem platyny na świecie.

W procesie recyklingu katalizatorów samochodowych PRL stosuje metodę „zerowych odpadów” (ang. zero landfill), w której 100% przetwarzanych katalizatorów samochodowych powraca do obrotu w przemyśle. Traktujemy poważnie nasze zobowiązania w kwestii zrównoważonego rozwoju, dlatego staramy się redukować do minimum wpływ naszych procesów operacyjnych na środowisko naturalne. Jesteśmy dumni z naszego podejścia i z zaawansowanej i przyjaznej środowisku technologii, którą stosujemy w całym procesie recyklingu.

PRL posiada wszelkie niezbędne licencje brytyjskiej Agencji Ochrony Środowiska, a stosowane przez nas technologie przewyższają wymagania obowiązujących przepisów brytyjskich i europejskich. Wszystkie katalizatory samochodowe skupowane przez PRL są przetwarzane na terenie naszego zakładu w Swindon z zachowaniem metody „zerowych odpadów”. Wiemy, ze naszym prawdziwym zadaniem, jako wyspecjalizowanej firmy zajmującej się wyłącznie recyklingiem katalizatorów samochodowych, jest odzysk wszystkich metali szlachetnych w celu ponownego ich zużytkowania w przemyśle, aby powstał zrównoważony łańcuch zasobów.

Aby skorzystać z usług PRL i uzyskać większe korzyści i lepsze ceny za zużyte katalizatory samochodowe, skorzystaj z zakładki Quick Enquiry lub zadzwoń pod numer 01793 828283 (+00 44 1793 828283) i pamiętaj, że masz do czynienia z firmą, która spełnia wszystkie obowiązujące normy i traktuje poważnie swoją odpowiedzialność za środowisko naturalne.